• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

ODA-ს პროექტის ფარგლებში ჰიდროგრაფიულ სამსახურს რუკათა საწარმოებლად სპეციალური პროგრამები გადაეცა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ,,საქართველოს სახელმწიფო
ჰიდროგრაფიულ სამსახურს\\\" ოფიციალური განვითარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში (ODA-Official Development Assistance) კორეულმა მხარემ საზღვაო სანავიგაციო რუკების საწარმოებლად
ახალი თაობის პროგრამები (Teledyne CARIS Paper Chart Composer 4.0 ; S-57 Composer 3.1 0
გადმოსცა. აღნიშნულ პროგრამებში მუშაობის ტრენინგებს ჰიდროგრაფიული სამსახურის კარტოგრაფებისათვის სამხრეთ კორეის ჰიდროგრაფიისა და ოკეანოგრაფიის სააგენტო აწარმოებს

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება