• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

ფოთის პორტში ლატერალურ სანავიგაციო ნიშანს დროებით საშტატო ადგილი შეეცვალა

ფოთის ნავსადგურში ფსკერის დამაღრმავებელი სამუშაოების მიმდინარეობის გამო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის“ ტექნიკურმა ჯგუფმა ნავსადგურის შესასვლელ არხში განთავსებული მეორე მუხლის წითელი ქერქეჭელა დროებით გადაადგილა საშტატო ადგილიდან.

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება