• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

ჰიდროგრაფიული სამსახური განაგრძობს თანამედროვე ჰიდროგრაფიული ტექნოლოგიების იმპლემენტაციას

საქართველოს საზღვაო პასუხისმგებლობის სივრცეში უსაფრთხო ნაოსნობის ხარისხის ამაღლების მიზნით თანამედროვე ჰიდროგრაფიული ტექნოლოგიების დანერგვა საქართველოს ჰიდროგრაფიული სამსახურის ერთერთი პრიორიტეტია.
ფოთის პორტის შესასვლელი არხის პირველი და მეორე მუხლის წინა სახაზე ნიშნებზე ახალი სანათი მოწყობილობები იქნა დამონტაჟებული, რომელიც ნათების მახასიათებლებიდან გამომდინარე პორტში შემსვლელ გემებს ორიენტირს მეტად გაუმარტივებს.

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება