• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა ხმელთაშუა და შავი ზღვების ჰიდროგრაფიული კომისიების ონლაინ კონფერენციაზე მიიღო მონაწილეობა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ,,საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა“ საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის (IHO) ხმელთაშუა და შავი ზღვების ჰიდროგრაფიული კომისიების MBSHC22 ონლაინ კონფერენციაზე მიიღო მონაწილეობა.
კონფერენციაზე განხილული იქნა ხმელთაშუა და შავი ზღვების აუზის ქვეყნების ელექტრონული რუკების ურთიერთგადაფარვის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, აგრეთვე იმსჯელეს საერთაშორისო რუკათა კატალოგის განახლებაზე, სადაც საქართველოს ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ წარმოებული ხუთი საერთაშორისო სანავიგაციო რუკაა განთავსებული. საქართველოს ჰიდროგრაფიული სამსახურის ჩართულობით შეიქმნა ხმელთაშუა და შავი ზღვების ჰიდროგრაფიული კომისიების მუშა ჯგუფი.
IHO-ს Capacity Building-ის ფარგლებში დაიგეგმა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგ კურსები, სადაც საქართელოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის თანამშრომლები მიიღებენ მონაწილეობას.  MBSHC-ის შეხვედრები საერთშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის ორგანიზებით ყოველ 2 წელიწადში იმართება.

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება