• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

1 ივლისი ნავიგაციის დამხმარე საშუალებების დღეა

1 ივლისი  ნავიგაციის დამხმარე საშუალებების დღეა. აღნიშნული თარიღი შუქურების ორგანიზაციების საერთაშორისო ასოციაციის (IALA) -ს ინიციატივით იქნა დადგენილი.  

ნავიგაციის დამხმარე საშუალებები (სანავიგაციო ნიშნები) გემების უსაფრთხო ნაოსნობას უზრუნველყოფენ.

მსოფლიო ზღვებსა და ოკეანეებში  სანავიგაციო ნიშნების სისტემა ( BUOYAGE  SYSTEM) შუქურების ორგანიზაციების საერთაშორისო ასოციაციის (IALA) -ს  ნორმებითა და სტანდარტებით   რეგულირდება.

საქართველო აღნიშნული ასოციაციის წევრი 2016 წელს გახდა, შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური საქართველოს საზღვაო სივრცეში სანავიგაციო ნიშნების განლაგებას და ნავსადგურების მარკირებას IALA-ს რეგულაციებით ახორციელებს.

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება