• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა კარტოგრაფიაში აერო გადაღებების გამოყენება დაიწყო

საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიულმა სამსახურმა გეოდეზიური   აზომვებისა და ტოპოგრაფიული რუკების შესაქმნელად პირველად  დაიწყო საჰაერო გადაღებების  გაოყენება.

 აღნიშნული მეთოდით მოპოვებული მონაცემები ზუსტად  ახდენს  ობიექტების გეომეტრიული მახასიათებლების განსაზღვრას, სივრცეში მათი განთავსების და ურთიერთქმედების ვიზუალიზაციას  რაც კარტოგრაფებს უმარტივებს რუკების შექმნაზე და მათ განახლებაზე მუშაობას.

 

 

 

 

 

 

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება