• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • weather
  • weather

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ონფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები: 

 

სამსახურის დირექტორის მოადგილე: ნინო წულაია

ელექტრონული ფოსტა: n.tsulaia@hydrography.ge

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (0493) 27–49–98; შიდა ნომერი –102

 

სამსახურის ქსელური და სისტემური უზრუნველყოფის სპეციალისტი: მერაბ შაგიძე

სამსახურის ელექტრონული ფოსტა: m.shagidze@hydrography.ge

სამსახურის ტელეფონის ნომერი: (0493) 27–49–98; შიდა ნომერი –105

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება