• შშმ პირებზე ადაპტირება
  • ფოთი weather17◦
  • ბათუმი weather20◦

საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური

  • eng

საჯარო ინფორმაცია

სსიპ \\\\\\\"საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური\\\\\\\"-ს მიერ საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზეwww.csb.gov.ge - გამოცხადებულ იქნა ვაკანსიები შემდეგ პოზიციებზე.

 

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 18/03/2014 წ.-27/03/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 18/03/2014 წ.-27/03/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 02/04/2014 წ.-11/04/2014 წლის ჩათვლით)

ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 02/04/2014 წ.-11/04/2014 წლის ჩათვლით)

ხარისხის უზრუნველყოფის უფროსის სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 02/04/2014 წ.-11/04/2014 წლის ჩათვლით)

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და ხარისხის უზრუნველყოფის უფროსის სპეციალისტის  პოზიციაზე  დაინიშნა-რიჩარდ ქაქუჩაია.

ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი-1

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტის  პოზიციაზე  დაინიშნა-ნინო ბახია.                                               

საზოგადოებასთან დასოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 28/04/2014 წ.-07/05/2014 წლის ჩათვლით)

მატერიალურ-ტექნიკური მომმარაგებელი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 05/05/2014 წ.-15/05/2014 წლის ჩათვლით)

მდივან რეფერენტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 05/05/2014 წ.-15/05/2014 წლის ჩათვლით)

მატერიალურ-ტექნიკური მომმარაგებელი-1

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და მატერიალურ-ტექნიკური მომმარაგებელის პოზიციაზე დაინიშნა-ზაზა მარკელია.

მდივან რეფერენტი-1

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და მდივან-რეფერენტის პოზიციაზე  დაინიშნა-სალომე ბერაია.

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 21/05/2014 წ.-30/05/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

(კონკურსის გამოცხადებისთარიღი 06/06/2014 წ.-15/06/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

საზოგადოებასთან დ ასოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1 

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 19/06/2014 წ.-28/06/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 4/07/2014 წ.-14/07/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტის პოზიციაზე დაინიშნა-ნანაჯალაღონია 

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 29/08/2014 წ.-07/09/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 12/09/2014 წ.-21/09/2014 წლის ჩათვლით)

სინოპტიკური განყოფილების უფროსი-1

(კონკურსის გამოცხადები სთარიღი 23/09/2014 წ.-02/10/2014 წლის ჩათვლით)

საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტი-1

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და საზოგადოებასთან და სოციალურ მედიაზე მომუშავე სპეციალისტის პოზიციაზე დაინიშნა-რუსუდან ძაძუა

სინოპტიკური განყოფილების უფროსი–1

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და სინოპტიკური განყოფილების უფროსის პოზიციაზე დაინიშნა–რამაზ კინწურაშვილი

მორიგე–სინოპტიკოსი–1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 15/10/2014წ–24/10/2014)

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და მორიგე სინოპტიკოსის პოზიციაზე დაინიშნა–ნინო მიქელაძე

ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსი–1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 17/02/2015–27/02/2015)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსის პოზიციაზე დაინიშნა–ნინო წულაია

ელექტრო–რადიო მოწყობილობების ტექნიკოსი–1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 19.02.2015-28.02.2015)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და ელექტრო–რადიო მოწყობილობის პოზიციაზე დაინიშნა–თემურ კუცია

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 01.06.2015-10.06.2015)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე დაინიშნა-გაბრიელ კალანდაძე

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 17.06.2015-27.06.2015)

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.   

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 21.07.2015-30.07.2015)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და რადიოტექნიკური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე დაინიშნა-ნიკა მიმინოშვილი

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 04.08.2015-13.08.2015)

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 13.08.2015-23.08.2015)

ელექტრო–რადიო მოწყობილობების ტექნიკოსი–1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 24.08.2015-02.09.2015)

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 31.08.2015-09.10.2015)

ელექტრო–რადიო მოწყობილობების ტექნიკოსი–1

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და ელექტრო–რადიო მოწყობილობის პოზიციაზე დაინიშნა–თემურ კუცია   

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი 

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 31.08.2015-10.09.2015)

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსი ჩაითვალა ჩაშლილად.  

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 11.09.2015-19.09.2015)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე დაინიშნა-გრიგოლ ჯგუბურია     

საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 20.01.2016-30.01.2016)

საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი-1  

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტის პოზიციაზე დაინიშნა-მირანდა შონია

რადიო-ნავიგაციური საშუალებების ოპერატორის 3 პოზიცია: თამარ ჯალაღონია;  მამუკა გოგაძე; მარიამ შეროზია

დირექტორის თანაშემწე-1

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 08.04.2016-18.04.2016)

რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორი 

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 18.04.2016-27.04.2016)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და რადიო ტექნიკური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე დაინიშნა-ალექსანდრე ხოფერია

დირექტორისთანაშემწე

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და დირექტორის თანაშემწის პოზიციაზე დაინიშნა- თეონა ბახტაძე

შესყიდვების კოორდინატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 15.09.2016-25.09.2016)

 სანავიგაციო ნიშნების მომსახურების ტექნიკოსი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 15.09.2016-25.09.2016)

 ელექტრო მექანიკოსი

(კონკურსი სგამოცხადების თარიღი 28.09.2016-07.10.2016)

სანავიგაციო ნიშნების მომსახურების ტექნიკოსი

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და სანავიგაციო ნიშნების მომსახურების ტექნიკოსის პოზიციაზე დაინიშნა-გოჩა გობეჩია

შესყიდვების კოორდინატორი

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და შესყიდვების კოორდინატორის პოზიციაზე დაინიშნა - სალომეჭოჭუა                                                       

ელექტრო მექანიკოსი

(კონკურსისგამოცხადებისთარიღი 28.09.2016-07.10.2016)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და  ელექტრო მექანიკოსის პოზიციაზე დაინიშნა-გეორგი კარასევ

მორიგე სინოპტიკოსი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 31.03.2017–10.04.2017)

მორიგე სინოპტიკოსი 

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი  08.05.2017-19.05.2017)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით, კონკურსში გამარჯვებულად  ჩაითვალა და მორიგესინოპტიკოსის პოზიციაზე დაინიშნა-ხათუნააფაქიძე.

რადიო-ნავიგაციური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი  11.05.2017-21.05.2017)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით, კონკურსში გამარჯვებულად  ჩაითვალა და რადიო-ნავიგაციური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე დაინიშნა-აკაკი ხომერიკი.

შესყიდვებისკოორდინატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი  12.06.2017-22.06.2017)

 საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და შესყიდვების კოორდინატორის პოზიციაზე დაინიშნა- თამარი კოკაია

 რადიონავიგაციური საშუალებების ოპერატორი

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი  01.11.2017-08.12.2017)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით, კონკურსში გამარჯვებულად  ჩაითვალა და რადიო-ნავიგაციური საშუალებების ოპერატორის პოზიციაზე დაინიშნა- ალექსანდრე ზარქუა.

დირექტორის თანაშემწე 

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი  01.11.2017-08.12.2017)

საკონკურსო–საატესტაცი ოკომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და დირექტორის თანაშემწის პოზიციაზე დაინიშნა- ხატია ღაღანიძე.

რადიო-ნავიგაციური საშუალებების ოპერატორის 3 პოზიცია 

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 17.10.2019-27.10.2019)

საკონკურსო–საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულებად ჩაითვალნენ და რადიო-ნავიგაციური საშუალებების ოპერატორების პიზიციაზე დაინიშნენ:თამარ ჯალაღონია;მამუკა გოგაძე; მარიამ შეროზია

(კონკურსის გამოცხადების თარიღი 24/07/2020 წ-07/08/2020 წლის ჩათვლით

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა  და მორიგე სინოპტიკოსის  (ბათუმის ფილიალი) პოზიციაზე დაინიშნა კანდიდატი: ეკატერინე მაქაცარია

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვალა და ჰიდროგრაფიული კვლევისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტის (ფოთის ფილიალი) პოზიციაზე დაინიშნა, კანდიდატი: ბაჩანა შეროზია

© ყველა უფლება დაცულია, “ჰიდროლოგიური სამსახური

შშმ პირებზე ადაპტირება